Η astrolabe marine research δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο προσβάσιμο, σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού Έκδοση 2.0 (WCAG 2.0).

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στα εξής: https://www.astrolabemare.gr

Κατάσταση συμμόρφωσης

Οι Οδηγίες για την Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο Ιστού (WCAG) ορίζουν απαιτήσεις για σχεδιαστές και προγραμματιστές για τη βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ορίζει τρία επίπεδα συμμόρφωσης: επίπεδο Α, επίπεδο ΑΑ και επίπεδο ΑΑΑ. Ο Αστρολάβος είναι πλήρως σύμφωνος με το WCAG 2.0 επίπεδο ΑΑ . Η πλήρης συμμόρφωση σημαίνει ότι το περιεχόμενο συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο προσβασιμότητας χωρίς εξαιρέσεις .

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 29 Ιανουαρίου 2020

Τεχνικές προδιαγραφές

Η προσβασιμότητα του Astrolavos βασίζεται στις ακόλουθες τεχνολογίες για να συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο συνδυασμό του προγράμματος περιήγησης ιστού και οποιωνδήποτε βοηθητικών τεχνολογιών ή plugins που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας:

Αυτές οι τεχνολογίες βασίζονται στη συμμόρφωση με τα πρότυπα προσβασιμότητας που χρησιμοποιούνται.

Προσέγγιση αξιολόγησης

Η Astrolabe Marine Research αξιολόγησε την προσβασιμότητα του Αστρολάβου με τις ακόλουθες προσεγγίσεις:

Τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης στις 29 Ιανουαρίου 2020.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή υποδείξεις σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου . Ενημερώστε μας αν αντιμετωπίζετε φραγμούς προσβασιμότητας στον Αστρολάβο :

Θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες.

Δήλωση αξιολόγησης

Μια δήλωση αξιολόγησης για τον Αστρολάβο διατίθεται στη διεύθυνση : https://www.astrolabemare.gr/accessibility .