logo
mc

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ

Άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές

Katsikatsou, M., Anestis, A., Pörtner, H.O., Kampouris, T.E. and Michaelidis, B. 2011. Field studies on the relation between the accumulation of heavy metals and metabolic and HSR in the bearded horse mussel Modiolus barbatus. CBP Toxicology & Pharmacology, 153(1): 133-140.

Kampouris, T.E., Batjakas, I.E. and Nikolopoulou, I. 2013. Occurrence of oilfish Ruvettus pretiosus Cocco, 1829 (Perciformes Gempylidae) in Chalkidiki peninsula, North Aegean Sea, Greece. Journal of Biological Research- Thessaloniki, 19: 165-167.

Nikolopoulou, I., Baxevanis, A.D., Kampouris, T.E. and Abatzopoulos, T.J. 2013. Farfantepenaeus aztecus (Ives, 1891) (Crustacea: Decapoda: Penaeidae) in N Aegean first record in Greece by morphological and genetic features. Journal of Biological Research- Thessaloniki, 20: 367-375.

Batjakas, I.E., Kampouris, T.E. and Papadas, A.2015. First Record of the African Surgeonfish Acanthurus monroviae (Osteichthyes: Acanthuridae) In the Hellenic Waters. Journal of Aquaculture & Marine Biology, 2(6): 00047

Kondylatos, G., Kampouris, T.E., Kouloumperis, V. and Corsini-Foka, M. 2017. The Indo-Pacific brachyuran Charybdis (Gonioinfradens) paucidentatus (A. Milne-Edwards, 1861) (Brachyura, Portunidae) in the Cyclades, Aegean Sea. Turkish Journal of Zoology, 41(6): 1118-1120.

Kampouris, T.E., Milenkova, D. and Batjakas, I.E. 2018. On the Finding of the Rare Crab Paragalene longicrura (Nardo, 1868) (Crustacea, Decapoda, Brachyura, Progeryonidae) from Thermaikos Gulf, Northwest Aegean Sea, Greece. Fishes, 3: 30.

Kampouris, T.E., Tiralongo, F., Golemaj A., Doumpas, N., Giovos I. and Batjakas, I.E. 2018. Penaeus aztecus Ives, 1891 (Decapoda, Dendrobranchiata, Penaeidae): On the range expansion in Sicilian waters and on the first record from Albanian coast. International Journal of Fisheries and Aquatic studies, (6(4): 468-471.

Kampouris, T.E., Giovos, I., Doumpas, N., Sterioti, A. and Batjakas, I.E. 2018. First record of Penaeus pulchricaudatus (Stebbing, 1914) and the establishment of P. aztecus, (Ives, 1891) and P. hathor (Burkenroad, 1959) in Cretan waters, Greece. Journal of the Black Sea/ Mediterranean Environment, 24(3): 199-211.

Kampouris, T.E., Kouroupakis, E., Lazaridou, M. and Batjakas, I.E. 2018. Length-weight relationships of Squilla mantis (Linnaeus, 1758) (Crustacea, Stomatopoda, Squillidae) from Thermaikos Gulf, North-West Aegean Sea, Greece. International Journal of Fisheries and Aquatic studies, 6(6): 241-246.

Kampouris, T.E., Kouloumperis, V. and Batjakas, I.E. 2018. First documented record of the Palaemonid shrimp Brachycarpus biunguiculatus (Lucas, 1846) (Decapoda, Caridea, Palaemonidae) from Aegean Sea, Greece. Spixiana, 41(2): 188.

Kampouris, T.E. and Batjakas, I.E. 2018. The northernmost record of the thermophilic Mediterranean parrotfish Sparisoma cretense (Linnaeus, 1758) (Perciformes, Scaridae) in Eastern Mediterranean Sea, North-West Aegean Sea, Thermaikos Gulf, Greece. Annales Series Historia Naturalis, 28(2): 111-116.

Kampouris, T.E., Tiralongo, F. and Batjakas, I.E. 2019. First record of Didogobius schlieweni Miller (Perciformes, Gobiidae) in Eastern Mediterranean Sea. Aqua International Journal of Ichthyology, 25(1), 13-16

Kampouris, T.E., Porter, J.S. and Sanderson, W.G. 2019. Callinectes sapidus (Rathbun, 1896) (Brachyura: Portunidae): an assessment on its diet and foraging behaviour, Thermaikos Gulf, NW Aegean Sea, Greece. Evidence for ecological and economic impacts. Crustacean Research, 48, 23-37.

Batjakas, I.E., Kampouris, T.E., Kyriakou, C. and Economidis, P.S. 2019. Occurrence of an Acipenser sp. (Actinopterygii, Acipenseriformes, Acipenseridae) specimen from Lemnos Island, northeast Aegean Sea, Greece. How many sturgeon species are actually known? International Journal of Fisheries and Aquatic studies, 7(2), 208- 212.

Kampouris, T.E., Constantinou, C. and Batjakas, I.E. 2019. Establishment of the non-indigenous prawn Penaeus pulchricaudatus Stebbing, 1914in the marine area of Cyprus.  Annales Series Historia Naturalis, 29(1), 37- 42.

Zannaki, K., Corsini-Foka, M., Kampouris, T.E., and Batjakas, I.E. 2019. First results on the diet of the invasive Pterois miles (Actinopterygii: Scorpaenidae) in the Hellenic waters. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 49(3): 311-317.

Giovos, I., Kleitou, P., Poursanidis, D., Batjakas, I.E., Bernardi, G., Crocetta, F., Doumpas, N., Kalogirou, S., Kampouris, T.E., Keramidas, I., Langeneck, J., Maximiadi, M., Mitsou, E., Stoilas, V-O., Tiralongo, F., Romanidis-Kyriakidis, G., Xentidis, N.J., Zenetos, A., Katsanevakis, S. 2019. Citizen-science for monitoring marine invasions and stimulating public engagement: a case project from the eastern Mediterranean. Biological Invasions, 1-15.

Kampouris, T.E., Doumpas, N., Giovos, I.  and Batjakas, I.E. 2019. First record of the Lessepsian Nemipterus randalli Russell, 1986 (Perciformes, Nemipteridae) in Greece. Cahiers de Biologie Marine. 60(6) in press

Kampouris, T.E., Economidis, P.S. and Batjakas, I.E. 2020. First record of Pagrus major (Temminck & Schlegel, 1843) (Perciformes, Sparidae) from east Mediterranean Sea and the northernmost Mediterranean record of Por’s goatfish Upeneus pori Ben-Tuvia & Golani, 1989 (Perciformes, Mullidae) from Thermaikos Gulf. Cahiers de Biologie Marine. 61(2) in press

 

Βιβλία & Κεφάλαια Βιβλίων

Καμπούρης Ε., Κουκάρας Κ., Αναστασιάδου, Χ., Καμπούρης Θ.Ε., Νικολοπούλου, Η. (συλλογική εργασία), 2012. Ψάρια και Οργανισμοί εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας, ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε. (υπεύθυνος έκδοσης).  ISBN: 978-960-93-3960-5.

Giovos, I., Batjakas, I.E., Doumpas, N., Kampouris, T.E., Poursanidis, D. and Paravas, V. 2018. The current status of lionfish invasion in Greece and future steps towards control and mitigation. In: Lionfish invasion and its management on the Mediterranean Sea. Hüseyinoğlu, M.F., Öztürk, B. (Eds.). Turkish Marine Research Foundation (TUDAV) Publication number: 49, Istanbul, Turkey, 121 pages. ISBN: 978-975-8825-41-7.

 

Σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων, συμποσίων

Kampouris, T.E., Chatzinikolaou, A., Zambelis A.C. and Batjakas, I.E. 2018. Aquaculture: the offshore challenge in EU and Greece. (ECHOPOLIS: Nature and culture-based strategies and solutions for cities and territories)

Kampouris, T.E., Zambelis A.C. and Batjakas, I.E. 2018. Large scale offshore fish farm in Greece by using submerged cages. The case of Holy & Great Monastery of Vatopedi, Mount Athos north Aegean Sea. (HydroMedit, 3rd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment).

Keramidas, I., Doumpas, N., Kleitou, P., Tiralongo, F., Bernardi, G., Romanidis-Kyriakidis, G., Marmara, D., Kampouris, T.E. and Giovos, I. 2018. Is it Alien to you?? Share it!!: Citizen scientists monitoring Non-Indigenous species in Greece (12th Panhellenic Symposium of Oceanography & Fisheries)

Kampouris, T.E. 2018. Blue Growth as a tool for sustainable fisheries management of threatened fisheries resources. A case study of the spiny lobster fishery off Aegean Sea. (9th International Black Sea Symposium, Blue Growth as a driver for regional development).

Kampouris, T.E., Sanderson, W.G. and James, M.A. 2016. Habitat selection of the spiny lobster Palinurus elephas (Fabricius, 1787) under laboratory conditions, preliminary results. (MASTS 6th Annual Science Meeting)

Νικολοπούλου, Η., Μπαξεβάνης, Α.Δ., Κουκάρας, Κ., Καμπούρης, Θ.Ε. και Αμπατζόπουλος, Θ.Ι. 2013. Βιολογικά χαρακτηριστικά του είδους Mesopodopsis slabberi (van Beneden, 1861) σε λιμνοθαλάσσιο σύστημα του Θερμαϊκού κόλπου προκαταρκτικά αποτελέσματα. (15Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Υδατικά οικοσυστήματα: χρήσεις, επιπτώσεις & διαχείριση).

Κουκάρας, Κ., Καλογεράκης, Ν., Αμπατζόπουλος, Θ.Ι., Νικολαΐδης, N., Μαραγιάννη, Ε., Συργιάννης, Σ., Βουλγαρίδου, Π., Ψυλλάκη, Ε., Μπαξεβάνης, Α.Δ., Καμπούρης, Θ.Ε. 2010. Ολοκληρωμένη διαχείριση υγροτόπων: Το παράδειγμα του Ιχθυοτροφικού-Οικοτουριστικού Πάρκου «ΤΗΘΥΣ» στην αύλακα Παπαπουλίου Πιερίας. (14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων)

 

πάνω